Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เว็บไซต์ของเราได้กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของผู้เดิมพัน เพราะฉะนั้นเว็บไซต์ ufabettincum3.com จึงขอความกรุณาให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน อ่านรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้เดิมพันเอง

Privacy Policy

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา)

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเป็นผู้ให้บริการที่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เล่น ดังนั้นเว็บไซต์ของเรา จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บ, บริหาร และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เล่นเอาไว้เป็นความลับ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้เล่นส่งมา ให้กับเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้สมัครสมาชิก โดยที่ครอบคลุมไปถึงชื่อ, อีเมล, ข้อมูลเกี่ยวกับการพนัน, ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้เล่นส่งมาให้เรา เว็บไซต์ของเราจะทำการเก็บรวบรวม และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เราได้จากผู้เล่นผ่านการสมัครสมาชิก, การวางเงินเดิมพัน และการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการติดตามร่วมด้วย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่เราได้จากผู้เล่นจะถูกนำเพื่อมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์, ทำการตลาด, การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย, การส่งข่าวสาร และการทำโปรโมชั่นให้กับผู้เล่น

 • การแชร์ข้อมูล

เราเป็นผู้ให้บริการ ที่ไม่มีนโยบายในการนำข้อมูลของผู้เล่น ไปเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็น โดยที่ทางเว็บไซต์จะปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมาย พร้อมทั้งการนำข้อมูลของผู้เล่นไปเปิดเผยในที่สาธารณะ เว็บไซต์ของเราต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเท่านั้น

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลของผู้เล่นที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์ จะถูกเก็บรักษาด้วยมาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เราเป็นผู้ให้บริการที่ไม่รับข้อมูลจากเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี หากเว็บไซต์ของเราตรวจสอบว่าได้รับข้อมูลจากเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี เข้ามาสมัครสมาชิกหรือใช้บริการ เว็บไซต์ของเราจะลบข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นออกจากระบบทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เล่นทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการเข้าถึงแก้ไขหรือสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้ดังนั้นหากผู้เล่นท่านใดที่ต้องการเรียกใช้สิทธิ์นี้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ contact@ufabettincum3.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราเป็นผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ในกรณีที่มีความจำเป็น โดยที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ได้ในระยะเวลาหรือสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเราจะแจ้งให้ผู้เล่นทุกท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ ufabettincum3.com

 • การติดต่อเรา

หากผู้เล่นท่านใดที่มีคำถาม หรือกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อเข้ามาทางเว็บไซต์ได้ที่ contact@ufabettincum3.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2016

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปล เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่เราบังคับใช้

เว็บไซต์ของเรามีสิทธิ์ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตามความเหมาะสม